Pages: [1]
  Print  
Autor Topic: Regulamin wewnętrzny Warhammer Twierdza  (Read 46988 times)
Kerroth
Bohater
***
Offline Offline

Wiadomości: 642


« on: May 16, 2009, 04:01:37 AM »

REGULAMIN

Twierdza Warhammer  jest gildią typu ORGANISED casual. To znaczy, że gramy przede wszystkim dla przyjemności, a prawdziwe życie jest dla nas ważniejsze. Jednakże obok całej przyjemności zgadzamy się na to, że w gildii obowiązują pewne zasady i respektujemy je. Zasady te spisane są w tym dokumencie.

§1 Procedura przyjęcia do gildii

1. Zwrócenie się z prośbą o przyjęcie do gildii do jednego z oficerów (Charakternik, Sinafaye, Napadzior, Thagiren, Synio, Jokero, Eldricht) – przyjęty zostaje każdy, jednak musi on napisać podanie o przyjęcie do gildii poprzez forum (http://twierdza.org.pl/index.php?topic=1030.0 ) w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia. Taka forma przyjmowania ma za zadanie ułatwić postawienie pierwszych kroków w gildii szczególnie nowym graczom Warhammera, jednak czynnikiem decydującym o przyjęciu do gildii będzie zaaprobowanie podania kandydata na naszym forum. W razie braku złożenia podania w wymaganym czasie postać zostanie usunięta z gildii,

2. Rejestracja na forum pod takim samym nickiem jak ma się w grze,

3. Przeczytanie i zaakceptowanie Kodeksu Twierdzy http://twierdza.org.pl/index.php?topic=749.0,

4. Przeczytanie i zaakceptowanie poniższego regulaminu (wewnętrznego Regulaminu w dziale Warhammer),

5. Wiek – minimum 16 lat,

6. Napisanie podania w dziale Rekrutacja Warhammer zgodnie ze znajdującym się tam wzorem ( http://twierdza.org.pl/index.php?topic=1030.0 ),

7. Akceptacja podania przez GM-a gildii (Charakternik).


§2 Rangi w gildii

1. Rekrut – osoba świeżo przyjęta do gildii, jest na tzw. „okresie próbnym”. Ma pewne ograniczenia w dostępie do banku czy przedmiotów setowych, ale ogólnie traktowana jest tak jak każdy inny gracz. Nie widzi działu RVR na forum oraz działu tajnego dla Twierdzowiczów,

2. Towarzysz – osoba, która zadomowiła się w Twierdzy. Po status ten należy zgłosić się do jednego z oficerów lub GM-a po trzech tygodniach obecności. Pełnoprawny członek gildii,

3. Weteran – osoba, która wyróżnia się stażem (minimum pół roku) oraz aktywną i nienaganną grą w gildii,

4. Doradca – ranga dla osób, które zadeklarowały się nieść pomoc innym, w szczególności nowym graczom. Do takiego gracza zawsze można się zwrócić z problemem dotyczącym gry (problemy związane z budową odpowiednich buildów dla swojej klasy, mechaniką gry, lewelowaniem itp.),

5. Alter ego – alt pełnoprawnego członka gildii,

6. Regimentarz – krótko mówiąc oficerowie. To do nich należy zgłaszać się z wszelkimi problemami i prośbami,

7. Rotmistrzowie – alty Regimentarzy. Posiadają te same uprawnienia co Regimentarze,

8. Hetman – GM.


§3 Kwestie techniczne związane z postaciami

1. Po akceptacji podania do gildii wprowadzić można jedną postać main oraz w zależności od posiadanej rangi gildyjnej:

a) Rekruci nie mogą posiadać altów w gildii,

b) Towarzysze mogą posiadać 2 alty, pierwszy wprowadzany alt może być na dowolnym poziomie renown ranku jednak drugiego można wprowadzić dopiero wtedy, gdy pierwszy osiągnie 70 poziom renown ranku,

c) Weterani, Doradcy, Regimentarze oraz Hetman mogą posiadać 3 alty, pierwszy wprowadzany alt może być na dowolnym poziomie renown ranku, drugiego można wprowadzić dopiero wtedy, gdy pierwszy osiągnie 60 poziom renown ranku, trzeciego można wprowadzić gdy drugi alt osiągnie 70 poziom renown ranku,

2. Każdy nowo przyjęty powinien opisać w notce swojej postaci czy dana postać jest mainem czy altem, oraz swój bieżący renown rank

3. Zaleca się, aby przy tworzeniu altów przestrzegać reguły różnych archetypów tzn. jak mamy maina tanka to dobrze by było, aby nasze kolejne alty były dpsem bądź healerem,

4. Nick który wybieramy dla swojej postaci nie jest obraźliwy i/bądź też idiotyczny (np. nick Jedzeniedlapsa nie ma szans na przyjęcie :) , czy dany nick spełnia te kryteria jest subiektywną oceną oficera przyjmującego). Dobrze jest również zakładać postacie z nickami, które łatwo się wymawia,

5. Do gildii „Twierdza” przyjmowane są wyłącznie postacie aktywne. Postacie nieaktywne, nielogujące się od wielu dni będą systematycznie usuwane z gildii w grze:

- Rekruci po 2 tygodniach nieaktywności,

- Towarzysze po miesiącu nieaktywności,

- Weterani, Doradcy, Regimentarze po 2 miesiącach nieaktywności.

Nie oznacza to jednak usunięcia z Twierdzy. Z Twierdzy jako gildii można zostać usuniętym tylko karnie lub na własne życzenie. Postacie wyrzucone zostaną przyjęte ponownie pod warunkiem, że znów staną się aktywne.


§4 Komunikacja w gildii

1. Podstawowe kanały komunikacyjne w gildii, to: Mumble, guild chat, alliance chat, forum,

2. Każdy gracz postara się do zaglądać i czytać treści zawarte na forum przynajmniej raz w tygodniu,

3. Po otrzymaniu rangi w gildii wyższej niż Rekrut (najczęściej będzie to ranga Towarzysz) gracz może wysłać PM-a do Axe (administrator forum)  z prośbą o udostępnienie mu działów widocznych tylko przez pełnoprawnych członków Twierdzy. Dzięki temu otrzyma dostęp między innymi do działu poświęconemu RVR,

4. Każdy gracz po dołączeniu do Twierdzy WAR zobowiązuje się do zainstalowania i używania komunikatora Mumble,

5. Informacje niezbędne do zalogowania na Mumbla są dostępne w głównej zakładce gildyjnej,

6. Na wszystkich kanałach typu chat zabronione jest przeklinanie i spamowanie. Na kanale Mumbla przekleństwa dopuszczalne są w sytuacji gdy nie obrażają innych graczy i wynikają z emocji. Notoryczne używanie przekleństw jako przecinków będzie karane,


§5 Zasady gry podczas RVR

1. Ogólne zasady funkcjonowania Warbandu:

a) Każdy członek warbandu ma obowiązek wejścia na komunikator głosowy (przynajmniej na nasłuch). Po wejściu na kanał warbandu obowiązuje następująca zasada: podczas starć z wrogiem odzywa się tylko lider, chyba że ktoś ma do przekazania informację ważną dla sytuacji, w której się warband aktualnie znajduje; jeśli nie jesteśmy w bezpośrednim starciu każdy może się odezwać chyba że lider warbandu zdecyduje inaczej,

b) Na danym kanale komunikatora powinni znajdować się tylko członkowie danego  warbandu/ party Sc / party Pve. Jeśli chcemy po prostu pogadać i nie uczestniczyć w grze wchodzimy na kanał „Pogaduchy” ,

c) Każdy członek warbandu ma obowiązek posiadania addona Enemy,

d) Każdy członek warbandu ma obowiązek zaznaczenia lidera warbandu markerem dostępnym w funkcji addona Enemy,

e) Przemieszczając się po zonie/instancji  trzymamy się blisko warband lidera, chyba ze ten sobie życzył inaczej ,

f) Jeżeli lider warbandu wyznaczy tzw. „główną bombę” (dps w specyfikacji aoe), każdy inny dps „w bombie” ma obowiązek zaznaczenia „głównej bomby” warbandu osobnym markerem dostępnym w funkcji Addona Enemy, tym samym powinien zawsze trzymać się blisko „głównej bomby”, atakować tą samą grupę przeciwników, używać morali tylko na rozkaz „głownej bomby” bądź warband leadera,

g) Jeżeli lider warbandu wyznaczy tzw. „main assista” (dps w specyfikacji single), każdy inny dps „w singlu” ma obowiązek zaznaczenia „main assista” warbandu osobnym markerem dostępnym w funkcji Addona Enemy oraz powinien atakować cel „main assista”,

h) Jeżeli lider warbandu wyznaczy tzw. „main ressera” (osoba, która jest odpowiedzialna za wskrzeszanie, najczęściej Archmage z taktyką instant) reszta healerów skupia się głównie na leczeniu, wskrzesza tylko w uzasadnionych momentach (gdy „main resser” nie daje rady),

i) Tanki mają obowiązek przebywania maksymalnie 30ft od guardowanych kolegów oraz podążania za osobą guardowaną.

2. Zasady obowiązujące w warbandzie podczas oblężenia Altdorfu/IC:

a) Pierwszy do oblężonego miasta wchodzi warband leader, zawsze,

b) Przed wejściem zapamiętujemy numer party, w którym jesteśmy (klawisz L zakładka „manage”). Jeżeli dowódca nie powie inaczej, to po wejściu na instancję wchodzimy do odpowiedniego party tzn. osoby , które przed wejściem były w party 1 wchodzą do party 6, party 2 do party 5, 3 do 4 i 4 do 3),

c) Nie wychodzimy ze stolicy, dopóki tak nie zdecyduje lider (przegrywanie instancji nie jest wystarczającym powodem),

d) Jeżeli lider nie zadecyduje inaczej, domyślnie obowiązuje zasada rezygnacji ze złotych worków (opt out from gold bags only) w zależności od fazy oblężenia:

- stage I - osoby poniżej 65 renown ranku,

- stage II - osoby poniżej 80 renown ranku,

- stage III - osoby poniżej 80 renown ranku,

Wyoptowanie obowiązuje również wtedy, gdy jesteśmy już w posiadaniu całego seta (ale można zbierać drugi aby skompletować ofensywny i defensywny).


§6 Bank gildii

1. Bank gildii, to instytucja, której celem jest pomaganie graczom w gildii w zaopatrywaniu się w odpowiednie potki/linimenty, niezbędne talizmany czy wartościowe przedmioty,

2.   Gracze będący w Twierdzy posiadający odpowiednie umiejętności na swoich postaciach mogą pomóc swoim kolegom poprzez umieszczanie w banku swoich wyrobów wg zasady:

a) w vaulcie nr 1 składujemy tylko linimenty wykorzystywane przez melee dps i range dps,

b)   w vaulcie nr 2 składujemy tylko linimenty wykorzystywane przez tanki i hilerów,

c)   w vaulcie nr 3 składujemy tylko potiony na armour, oraz aoe snary, absorby

d)   w vaulcie nr 4 składujemy potiony regenerujące HP oraz AP,

e)   w vaulcie nr 5 składujemy wkładamy wartościowe talizmany (min. +22 do atrybutu) , topiony na szybsze budowanie morali, oraz wartościowe przedmioty. Do wartościowych przedmiotów nie zaliczamy m. in. wszystkich części setowych niżej niż sovereign.

3. Dostęp do wybierania rzeczy z vaulta nr 5 mają tylko oficerowie, do nich należy kierować prośby o interesujące nas przedmioty,

4. Twierdzowicze, którzy wspomagają gildię zaopatrując bank, mogą otrzymać zwrot kosztów poniesionych podczas produkcji (flaszki, proszki, kontenery itp.) pisząc maila do GM-a z treścią co włożyli do banku i ile ich to kosztowało. Przy ponoszeniu kosztów powyżej 100 golda należy wcześniej powiadomić o tym GM-a,

5. W razie braków w zaopatrzeniu gildia wspomoże swoich graczy kupując potrzebne rzeczy w miarę ich dostępności na AH,

6. Jeżeli gracz dokonuje respecyfikacji swojej postaci na życzenie warband leadera (np. z single target pod aoe) może on liczyć na rekompensatę kosztów jakie poniósł na ten cel,

7. Każdy Twierdzowicz ma prawo wyjąć interesującą go rzecz z banku, jednak powinien zachować umiar w ilości wybieranych rzeczy, mając na uwadze potrzeby innych,

8.   Podatki w gildii ustala GM. Zmieniane są one dynamicznie w zależności od potrzeb. W tej chwili podatki są na poziomie 49%.


§7 Kary

1. W sytuacji gdy GM lub oficer gildii oceni zachowanie któregoś z graczy jako rażąco naruszające regulamin, ma on prawo do ukarania danego gracza. Karanie odbywa się poprzez wpisanie w notce oficerskiej karanego „gwiazdki”, daty zdarzenia oraz uzasadnienia, ewentualnie zamiast uzasadnienia - odniesienie się do odpowiedniego (złamanego) paragrafu regulaminu. Każda „gwiazdka” jest ważna 1 miesiąc, po upływie tego czasu traci ważność. Każdy gracz może mieć maksymalnie 3 ważne „gwiazdki”, w momencie gdy kwalifikuje się na otrzymanie czwartej zostaje wyrzucony z gildii bez możliwości powrotu. W momencie otrzymania „gwiazdki” karany gracz może również zostać zdegradowany do rangi Banita na jeden dzień oraz może dostać bana na komunikatorze również na 1 dzień,

2. Każda „gwiazdka” nadawana przez oficera musi być uzasadniona na „Privie” dlaczego  jest nadawana,

3. Oficer może ocenić zachowanie gracza jako nie kwalifikujące się do otrzymania gwiazdki, wtedy może poprzestać na uciszeniu/zbanowaniu danego gracza na komunikatorze, czasowego ustawieniu rangi Banita czy wyrzuceniu z warbandu,

4. GM ma prawo do unieważnienia „gwiazdek” w uzasadnionych przypadkach.

§8 Inne zasady

1. Akceptując regulamin gildii akceptujesz również wewnętrzne rozporządzenia znajdujące się w dziale Informacje, które ustalane są na bieżąco przez kadrę dowodząca po konsultacji z gildiowiczami w zależności od sytuacji i potrzeb,

2. W czasie nieobecności GMa, decyzje dotyczące gildii podejmuje osoba przez niego wyznaczona lub większością głosów oficerów (decyzje, które mogą być podejmowane, ograniczone są kompetencjami rangi Regimentarza).


§9 Podsumowanie

1. Twoje wstąpienie do Twierdzy WAR jest dla nas równoznaczne z chęcią współpracy, osiągania celów i doskonalenia się. Tym samym decydujesz się również na dzielenie z gildią pieniędzmi (podatki), poświęcenie trochę czasu w grze dla innych czy słuchanie się oficerów i GM-a,

2. Jako, że jesteśmy gildią Casual nie oczekujemy i nigdy nie będziemy oczekiwać ani stawiać minimalnych wymogów odnośnie minimalnego czasu grania czy konieczności bycia w grze, a także posiadanego skilla, ekwipunku i innych tego typu zbędnych barier. Każdy gra tyle ile chce i tak jak lubi. Jednak ze względu na to, że naszym celem jest również bycie jedną z lepszych gildii na serwerze oczekujemy od Ciebie, że zaakceptujesz i dostosujesz się do powyższych zasad,

3. W zamian za to w imieniu swoim i oficerów mogę zagwarantować, że dokładamy wszystkich starań abyś był zadowolony z bycia członkiem Twierdzy, a do gry zaglądał chętnie nie tylko dlatego, że jest udana, ale również dlatego, że grają w niej z tobą po prostu fajni ludzie.
   
Czekamy na Ciebie,
GM & Oficerowie

==============

Uwaga - regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2011 Do tego czasu każda osoba aktualnie obecna w gildii proszona jest o jego podpisanie i zaakceptowanie - pod tym adresem http://twierdza.org.pl/index.php?topic=3478.105 Wobec osób, które nie podpiszą regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Pages: [1]
  Print