Pages: [1]
  Print  
Autor Topic: ..::Regulamin Mrocznej Twierdzy::..  (Read 3438 times)
yarpen
Moderator
Mędrzec
*****
Offline Offline

Wiadomości: 301


« on: May 13, 2013, 12:35:00 AM »

REGULAMIN MROCZNEJ TWIERDZY

Najważniejszym i nadrzędnym dokumentem regulującym zasady obowiązujące w oddziale Mrocznej Twierdzy jest ..::ogólny regulamin::.. naszej gildii.

RANGI

Rekrut – Osoba świeżo przyjęta do gildii. Okres rekrutacyjny trwa 2 tygodnie. Osoby z tym statusem podlegają obserwacji i jeśli nikt nie ma zastrzeżeń, po upływie „okresu próbnego” mogą zgłosić się do któregoś z Oficerów lub GMa, w celu awansu do rangi pełnego członka Mrocznej Twierdzy (MT). W niektórych przypadkach okres rekrutacyjny może być wydłużony o tydzień (np. ze względu na wiek). Osoby takie mogą chodzić na Operacje gdy są wolne miejsca, jednak zawsze pierwszeństwo mają członkowie MT. Zasady przyznawania loot zostały opisane poniżej.
Member – Pełnoprawny członek MT. Ranga ta uprawnia m.in. do chodzenia na Operacje i pełny udział w lootcie.
OPS – osoby, które aktywną grą i zdobytym doświadczeniem chodzą na Operacje Progresowe.
Ops Leader (OL) – osoba odpowiedzialna za organizację, prowadzenie i egzekwowanie porządku na Operacjach
Oficer – prawa ręka Guild Mastera. Odpowiada przede wszystkim za pilnowanie, by regulamin MT był przestrzegany oraz m.in. za rozwiązywanie kwestii spornych między innymi członkami MT.
Guild Master (GM) – pilnuje Oficerów i Ops Leaderów by nie nadużywali władzy ;)

OPERACJE

1. Na operacjach obowiązuje komunikator głosowy TS (Przynajmniej na "nasłuchu"). Namiary na komunikator podane są w grze.

2. Operacje dzielimy na „Ops Progresowy” (OP) i „Weekly Run” (WR)

3. OP rozumiemy jako Operacje, w których gildia nie zaliczyła jeszcze „pierwszego zabicia”, albo ukończenie danej instancji nadal stanowi duże wyzwanie dla gildii.

4. WR rozumiemy jako Operacje, których ukończenie nie stanowi już wyzwania dla gildii i mają nieoficjalny status „farmy”.

5. Opsy odbywają się w następującym porządku:
   poniedziałek: Weekly Run
   wtorek: Weekly Run
   środa: Ops Progresowy
   czwartek: Ops Progresowy
   piątek: dzień zarezerwowany na kończenie rozpoczętych instancji
   sobota i niedziela: Dni wolne. Można w tych dniach organizować sobie Operacje we własnym zakresie pod warunkiem, że nie kolidują z pozostałymi Operacjami wpisanymi w tygodniu

6. Ops Leaderzy (OL) ustalają "program" z góry na cały tydzień, by każdy z wyprzedzeniem wiedział konkretnie co i kiedy jest organizowane.

7. Nie należy w ostatniej chwili zmieniać rodzaju operacji oraz instancji, na którą grupa się wybiera. Jest taka możliwość jedynie wtedy, gdy cała zapisana grupa wyrazi na to zgodę, a Operacja, na którą chcą się wszyscy wybrać, nie jest wpisana na inny dzień danego tygodnia.

8. Operacje organizowane są poprzez założenie odpowiedniego tematu na forum, który zawiera rodzaj Operacji (Progres czy Weekly), datę, godzinę oraz nazwę instancji, na którą organizowane jest wyjście.

9. Na wszystkie rodzaje Operacji zapisujemy się poprzez forum.

10. Każdy, kto chce zapisać się na poszczególne Operacje, powinien najpierw sprawdzić, czy spełnia odpowiednie wymagania wyszczególnione w tym temacie ..::wymagania::..

11. W przypadku większej ilości chętnych na Operacje, niż jest miejsc, o składzie decyduje kolejność zapisów.

12. Gdyby była potrzeba dokończenia Operacji w inny dzień, pierwszeństwo w składzie mają osoby, które daną Operację zaczynały.

13. Osoby zapisane powinny być "zwarte i gotowe" najpóźniej na 5 min. przed wyjściem. Osoby spóźnione, nie informujące o tym fakcie OL wcześniej, muszą liczyć się z tym, że na ich miejsce może wskoczyć kolejna osoba z listy.

14. Brak wystarczającej ilości zapisanych osób (min. 8 z odpowiednich klas), daje prawo Ops Leaderowi organizującemu wyjście na jego odwołanie.

15. W sytuacji, gdy na operację zapisze się min. 16 osób, mogą zostać zorganizowane grupy 2x8 lub 1x16 (decyzję o tym podejmują OL, a ewentualnie dzielenie członków na grupy kierowane jest zasadą, by obie miały jak najbardziej wyrównane szanse).

16. W przypadku organizacji OP, w składzie nie powinno być więcej niż dwie osoby bez odpowiedniego doświadczenia.

17. Osoby, które spełniają odpowiednie wymagania do robienia OP (patrz. pkt. 6) i posiadają odpowiednie doświadczenie, odznaczają się rangą gildyjną OPS.

18. By otrzymać rangę OPS, należy wziąć udział w min. 4 Operacjach Progresowych.

19. Na wniosek Ops Leaderów, w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony o kolejne 2 wyjścia.

20. Mając na celu dobro grupy, w sytuacji gdy na OP w pierwszej kolejności zapisze się więcej niż dwóch Memberów, OL ma prawo zastąpić część z nich innymi osobami z listy posiadającymi status OPS. Osoby które nie zostaną dopuszczone do Operacji, pomimo że zapisały się jako jedne z pierwszych, mają pierwszeństwo przy wyjściu na kolejny organizowany wypad.

21. Ostateczny skład na Operację, OL ma obowiązek podać najpóźniej na 24h przed jej rozpoczęciem.

22. W sytuacji, gdy ktoś przez okres dwóch tygodni zapisuje się na wyjście, jednak pomimo swojej gotowości nie udaje mu się znaleźć w składzie Operacji, na wniosek zainteresowanego może ubiegać się u Ops Leadera o tzw. „dziką kartę”, która uprawnia go do wyjścia na następną Operację poza kolejnością zapisów.

23. Osoby, które nie uczestniczą aktywnie przez kolejne 4 tygodnie w OP, a posiadają status OPS, ich ranga w gildii zostaje zmieniona z powrotem na Member. By odzyskać utraconą rangę, muszą wziął udział w min. 2 OP.

24. OL ma prawo poprosić uczestnika Operacji o przelogowanie na Alt'a, jeżeli zaistnieje taka potrzeba dla dobra grupy. W takiej sytuacji Alt w Operacji jest traktowany na równych zasadach z Mainem.

25. Nagminne niestosowanie się uczestnika Operacji do napomnień i uwag Ops Leadera (np. odnośnie taktyki, czy rażącego zachowania) daje mu prawo do usunięcia takiej osoby z grupy aktualnie odbywającego się rajdu i zaproszenie kolejnej, zapisanej na liście rajdowej. Wyrzucona osoba będzie mogła zapisać się na kolejne wyjście dopiero po upływie 2 tygodni.

26. Na operacjach ostateczna decyzja zawsze należy do Ops Leadera. W sytuacjach skrajnie spornych można "odwoływać się" bezpośrednio do GM'a lub któregoś z oficerów.

27. Osoby, które zapisały się na forum na wyjście, a z różnych przyczyn nie mają możliwości w nim uczestniczenia, mają obowiązek poinformować o tym Ops Leadera najszybciej jak to tylko możliwe.

PRZYDZIELANIE LOOT

1. Prawo do loot mają osoby, które są pełnoprawnymi członkami Twierdzy (min. status 'Member')
2. Loot podnosi jedynie Ops Leader i tylko wtedy, gdy wszyscy są w instancji, "stojący na własnych nogach" w okolicy ubitego bossa.
3. Pierwszeństwo do loot jest w następującej kolejności:
- Mainy dla głównej specjalizacji
- Mainy dla offspec'a i alty
- Dla companionów
- W celu "rozłożenia" (dla matsów i schematów)
- Jeżeli reszta nie wyrazi sprzeciwów - Rekruci
4. Gdy jest więcej osób chętnych na dany item i nie uda się po koleżeńsku dogadać, decyduje "/roll". Rolowanie oczywiście w kolejności podanej wyżej.

Dżentelmeńską zasadą jest, gdy jakaś osoba będąc na Operacji podniesie już jakiś przedmiot, a jest więcej osób z jego klasy chętnych na kolejny item, powstrzymanie się od rollowania.
Pages: [1]
  Print