Pages: [1]
  Print  
Autor Topic: DEKALOG FORUM...  (Read 5874 times)
Axe
Administrator
Bohater
*
Offline Offline

Wiadomości: 941« on: October 08, 2008, 08:29:15 PM »

...czyli co każdy użytkownik powinien znać i potrafić wyrecytować nawet na wyrywki obudzony w środku nocy.

Ponieważ dosyć mam już tych ciągłych, niekończących się dysput, które nie powinny większości z Was zaprzątać głowy, odciągając od głównego celu gildii jaką jest wspólna zabawa - postanowiłem nieco 'przykręcić śruby' - stąd poniższe postanowienia.


Dedykuję je Karolusowi ;)

1. Admin ma zawsze rację.

2. Jeśli Admin nie ma racji - patrz punkt pierwszy.

W zasadzie tutaj powinienem już zakończyć pisanie, ale skoro to ma być dekalog to muszę coś jeszcze dodać. Zatem...

3. Jeśli mimo wszystko Użytkownik ma wątpliwości co do decyzji Admina może podzielić się nimi poprzez PM do samego Admina, Moderatorów, GM'ów lub członków Rady.

4. Wszelkie dyskusje na ogólnym forum, nt. sposobu sprawowania funkcji administracyjnych (amin, moderatorzy) dopuszczalne są jedynie w dziale "Skargi i Wnioski" i kasowane będą w przeciągu 24h od chwili wpłynięcia.
Wyjątek stanowi Rada - patrz pkt. 5.
Osoby wszczynające dyskusje tego typu w innych miejscach podlegać będą karze administracyjnej.

5. Decyzję Admina może uchylić jedynie inny Admin. Rada może poprosić o zmianę podjętej decyzji. W obrębia działu Rady dopuszczalne są dyskusje na temat decyzji Adminów i Moderatorów, jednak nie powinny one wychodzić poza ten dział. Decyzję Rady może członkom gildii przedstawić Radny w dziale "Tajna Strefa Gildiowiczów" jasno ją jednak określając jako stanowisko Rady a nie indywidualnego Radnego.

6. Nadrzędną funkcję kontrolną dotyczącą forum (nie gildii) sprawuje Admin i wyznaczeni przez niego Moderatorzy. Moderatorów mianuje wyłącznie Admin, ale może to uczynić na wniosek Rady.
Stopnie na forum nadaje Admin wyłącznie na wniosek GMów lub Rady.

7. Moderatorami działów poszczególnych gier automatycznie zostają GMowie danych gier. GM może wyznaczyć dodatkową osobę na stanowisko Moderatora, jeśli uważa, że ilość pracy związanej z moderowaniem podległego działu przekracza jego możliwości.
Moderatorów działów nie związanych z grami, lub obejmujących inne gry wyznacza Admin - może to nastąpić na wniosek Rady.

8. Wszelką odpowiedzialność za treści pojawiające się w danym dziale ponosi Moderator tego działu.

9. Rada gildii, GMowie, Moderatorzy i Admini są jedynymi osobami uprawnionymi do wysuwania wniosku o ukaranie Użytkownika. Karę ustanawia i wykonuje Admin.
Jeśli Użytkownik nie pełniący żadnej funkcji czuje się urażony, obrażony - może wnieść skargę do Rady gildii, GMów, Moderatorów lub Adminów używając do tego celu wyłącznie PM. Posty w tych tematach na ogólnym forum zostaną usunięte bez ostrzeżenia a autor poproszony o wyjaśnienia i ew. pociągnięty do odpowiedzialności.

10. Kary administracyjne.
a) Ostrzeżenie/Upomnienie - w przypadku pierwszego przewinienia, lub przewinienia o niewielkiej szkodliwości społecznej.
b) Ban 24h
c) Ban  3 dniowy
d) Ban tygodniowy
e) Ban na czas nieokreślony - wyrzucenie z forum.
Ban może zostać również nałożony na czas dłuższy lub krótszy od wyżej wymienionych - w zależności od przewinienia.

Kara administracyjna jest karą wyłącznie na forum i nie dotyczy gildii.
O karach w obrębie gildii lub poszczególnych jej oddziałów decyduje Rada gildii oraz GMowie.


Podkreślam, że powyższy dekalog nie jest regulaminem gildii.
Powyższe postanowienia dotyczą tylko i wyłącznie działania forum i nie należy ich utożsamiać z prawami i regulaminami gildii.

Dekalog wchodzi w życie z dniem 9.10.2008.
Do tego czasu ew. dyskusje na jego temat proszę prowadzić w dziale "Skargi i Wnioski".
Pages: [1]
  Print